Oferta:
• projektowanie i zakładanie ogrodów
• całoroczna pielęgnacja ogrodów i terenów zieleni
• ochrona roślin metodami naturalnymi i chemicznymi
• nasadzenia drzew i krzewów
• profesjonalna przycinka drzew i krzewów
• wycinka drzew
• zakładanie trawników z siewu i rolki
• pielęgnacja trawników (koszenie, wertykulacja, areacja, nawożenie)
• nawierzchnie ogrodowe, murki suche i oporowe
• mała architektura ogrodowa (pergole, trejaże, altany, ławki)
• ogrody skalne i skalniaki
• odchwaszczanie rabat, grabienie liści
• odśnieżanie dachów, chodników i parkingów
• usuwanie sopli

Wykonujemy również:
• ekspertyzy dendrologiczne
• inwentaryzacje drzewostanu

Świadczymy usługi:
• inspektora nadzoru prac na terenach zieleni